pl

Współpraca z mediamiAdwokat Justyna Michalak-Królicka w styczniu 2010 r. udzieliła komentarza prawnego dla stacji TVN24 w toku programu o wydarzeniach z kraju. Komentarz dotyczył zastosowania w polskim systemie prawnym instytucji obrony koniecznej, skutków przekroczenia granic obrony koniecznej oraz rozkładu ciężaru dowodów w postępowaniu karnym w sytuacji powołania się na obronę konieczną.

W lutym 2010 r. Adwokat Justyna Michalak-Królicka na potrzeby programu informacyjnego stacji TVN24 skomentowała skutki prawne instytucji ubezwłasnowolnienia, procedurę sądową w tym przedmiocie, a także zakreślone prawem granice ingerencji ośrodków pomocy społecznej w sprawy osobiste osób korzystających z pomocy tychże ośrodków.  

Adwokat Justyna Michalak-Królicka współpracuje z portalem Money.pl udzielając komentarzy prawnych. Jako adwokat Kancelarii Baker&McKenzie publikuje artykuły o tematyce prawniczej w dzienniku Rzeczpospolita.