Poznaj ofertę naszej Kancelarii

Z uwagi na szerokie doświadczenie zawodowe Adwokata Justyny Michalak-Królickiej JMK Kancelaria Adwokacka oferuje Klientom usługi doradztwa prawnego w wielu obszarach. Zachęcamy do zapoznania się z opisem doświadczeń w poszczególnych gałęziach prawa.

Poznaj ofertę naszej Kancelarii
pl

Arbitraż i procesy sądowe

  • reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym


  • doświadczenie: jako adwokat międzynarodowej Kancelarii Prawnej Baker&McKenzie Justyna Michalak-Królicka reprezentowała w postępowaniach arbitrażowych ad hoc oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie spółki z grup o globalnym zasięgu z branży deweloperskiej, rozrywkowej i innych, w tym: Aon Polska sp z o.o., MD Poland II sp. z o.o. (Grupa Atrium), Fantasy Park sp. z o.o. (Grupa Plaza Centers), Norblin- BTA sp. z o.o.

 

  • jako adwokat Baker&McKenzie reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz obsługa doradcza następujących podmiotów: ADM International S.ar.l, AMZ Kutno sp. z o.o., Intersport Polska S.A., Tarczyński S.A., Google Poland sp. z o.o., Fantasy Park sp. z o.o., Profarb Polska sp. z o.o., Rolls-Royce Marine Poland sp. z o.o. Doradztwo negocjacyjne w transakcjach handlowych i ugodach: AT Kearney sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa sp. z o.o., Tarczyński S.A., Fantasy Park sp. z o.o.