pl

Prawo energetyczne

  • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego, reprezentacja w procesach sądowych wytwórców energii, sprawy dotyczące służebności przesyłu

 

  • doświadczenie: bieżąca obsługa prawna EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, usługi doradcze dla Fortum DZT S.A. w Świebodzicach, Fortum Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, opinie prawe z zakresu prawa energetycznego na rzecz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie