Adwokat Wrocław

Adwokat Justyna Michalak-Królicka specjalizuje się w reprezentacji przed sądami oraz organami administracji zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala na profesjonalną pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Adwokat Wrocław
pl

Kwalifikacje zawodowe

Adwokat Justyna Michalak-Królicka celem dalszego doskonalenia zawodowego od października 2013 r. jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów realizowane są następujące przedmioty mające na celu doskonalenie języka angielskiego prawniczego: angielska terminologia gospodarcza, przekład umów z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski, przekład dokumentów Unii Europejskiej, przekład dokumentów finansowych, praktyczna stylistyka polska, przekład korespondencji handlowej, tłumaczenia przysięgłe.

W październiku 2011 adwokat (wrocław ) Justyna Michalak-Królicka uzyskała certyfikat potwierdzający złożenie międzynarodowego egzaminu z zakresu języka angielskiego prawniczego wydany przez Uniwersytet Cambridge - Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International Legal English. Do egzaminu adwokat Justyna Michalak-Królicka przygotowywała się jako uczestniczka kursu języka angielskiego dla prawników w szkole językowej „Legal English In Practice” we Wrocławiu.

W 2010 r. adwokat Justyna Michalak-Królicka ukończyła studia podyplomowe w Szkole Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski, zezwalające na zdobycie wiedzy w zakresie amerykańskiego systemu prawnego. Z uwagi na to,  iż w toku studiów językiem wykładowym oraz egzaminacyjnym był język angielski, studia te dodatkowo służyły udoskonaleniu języka angielskiego prawniczego. Zakresem studiów objęte było: Introduction to American Law System, Legal Issues in International Business Transactions, Contracts, Intellectual Property, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, Principles of American Criminal Law and Procedures, Comparative Law, Competition Law.

Justyna Michalak
Adwokat wrocław