pl

Wykształcenie

Od października 2013
Podyplomowe Studia Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

2012
Uzyskanie International Legal English Certificate wydanego przez University of Cambridge (Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International Legal English)

2009 - 2010
Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski-  studia prawa amerykańskiego w Szkole Prawa Amerykańskiego


2005
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu- złożenie egzaminu zezwalającego na wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu


2001 – 2004
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze; Aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim


1996 – 2000
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa, Magister prawa; Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym; Temat pracy magisterskiej: „Umowy międzynarodowe jako środek unikania podwójnego opodatkowania”


1992 - 1996
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej