Aplikanci JMK Kancelarii Adwokackiej

Aplikanci i Adwokaci wyszkoleni w JMK Kancelarii Adwokackiej

Adwokat Justyna Michalak-Królicka

jako członek Adwokatury Polskiej wpisana jest listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu z dniem 20 października 2005 r. pod nr 864. W toku piętnastoletniego doświadczenia w zawodzie adwokata Justyna Michalak-Królicka objęła patronatem 16 aplikantów adwokackich, z których 10 wykonuje już zawód adwokata.

Aplikanci adwokaccy oprócz szkolenia teoretycznego prowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką odbywają praktykę w JMK Kancelarii Adwokackiej, celem zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego pod nadzorem adw. Justyny Michalak-Królickiej jako patrona.

Obecnie adwokat Justyna Michalak-Królicka obejmuje patronatem cztery aplikantki adwokackie, aktywnie zaangażowane w obsługę prawną Klientów Kancelarii już od czasu studiów prawniczych. Aplikanci współpracujący z Kancelarią są rekrutowani spośród najlepszych studentów prawa, angażowani w pracę Kancelarii etapowo: pierwotnie w toku praktyk, następnie poprzez zatrudnienie w JMK Kancelarii Adwokackiej.

Wszyscy dotychczas współpracujący z Kancelarią studenci prawa złożyli pozytywnie egzaminy na aplikację adwokacką.

Stały Zespół Kancelarii stanowią:

Aplikantka adwokacka Anna Giżewska

Współpracę z JMK Kancelarią Adwokacką rozpoczęła w październiku 2014 r. jako studentka III roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Złożyła pracę magisterską na temat: „Etiologia przestępczości z użyciem przemocy” i uzyskała tytuł magistra prawa w roku 2017. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

W toku współpracy z JMK Kancelarią Adwokacką zdobywała doświadczenie jako prawnik w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz rodzinnych. Obecnie specjalizuje się w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w toku postępowań sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących stwierdzania przez sądy nieważności umów indeksowanych do waluty obcej.

Aplikantka adwokacka Agnieszka Malik

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracę z JMK Kancelarią Adwokacką rozpoczęła w październiku 2016 r. jako studentka V roku studiów prawniczych. Złożyła pracę magisterską na temat: „Fenomenologia seryjnego zabójstwa” i uzyskała tytuł magistra prawa w roku 2017.

W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe nabywała jako prawnik Kancelarii w zakresie spraw karnych, gospodarczych i rodzinnych. Jako aplikantka aktywnie uczestniczy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego i gospodarczego.

Aplikantka adwokacka Anna Berger

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Współpracę z JMK Kancelarią Adwokacką rozpoczęła w listopadzie 2018 r. jako aplikantka I roku przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Złożyła pracę magisterską na temat: „Międzynarodowa odpowiedzialność korporacji transnarodowych za naruszenia praw człowieka” i uzyskała tytuł magistra prawa w roku 2017.

Jako członek drużyny Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowała Polskę podczas rundy pół-finałowej konkursu prawa międzynarodowego TELDERS International Law Moot Court Competition w Hadze. Zdobywa doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów Kancelarii sporządzając opinie prawne i pisma
w zakresie prawa międzynarodowego i cywilnego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i ubezpieczeniowym.

Aplikantka adwokacka Agnieszka Jaroszewicz

Współpracę z JMK Kancelarią Adwokacką rozpoczęła w lutym 2018 r. Tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskała w roku 2017. Złożyła pracę magisterską na temat: „Skargi skazanych odbywających karę pozbawienia wolności”. Od 2017 r. doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego
w zakresie prawa karnego wykonawczego.

W styczniu 2019 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W okresie studiów odbyła liczne praktyki i staże, m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W toku współpracy z JMK Kancelarią Adwokacką zdobyła doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej Klientów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie karnym, międzynarodowym i prawie umów.