Pro bono

Pro bono

JMK Kancelaria Adwokacka w określonych indywidualnie sprawach świadczy usługi prawne również nieodpłatnie, celem zabezpieczenia interesów osób lub instytucji potrzebujących ochrony prawnej, a nie mogących pozwolić sobie na wybór pełnomocnika za wynagrodzeniem.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie angażuje się w projekty prospołeczne związane z działalnością charytatywną Rotary Club Wrocław http://www.wroclaw.rotary.org.pl  Przedmiotem działalności Klubu jest podejmowanie działań na rzecz dolnośląskiej społeczności, obejmujących akcje charytatywne celem wsparcia osób potrzebujących, ale także służących rozwojowi kultury, nauki i gospodarki.