Odkryj więcej
JMK Kancelaria Adwokacka

JMK Kancelaria Adwokacka

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Oferta Biznesowa

Arbitraż i procesy sądowe

reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
Arbitraż i procesy sądowe
reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

Prawo telekomunikacyjne

doradztwo w zakresie polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego, w tym dla wdrożenia usług przez podmioty zagraniczne na terenie RP...
Prawo telekomunikacyjne
doradztwo w zakresie polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego, w tym dla wdrożenia usług przez podmioty zagraniczne na terenie RP...

Prawo energetyczne

doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w związku z bieżącą działalnością, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego...
Prawo energetyczne
doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w związku z bieżącą działalnością, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego...

Prawo karne

obrona reprezentantów podmiotów gospodarczych jako oskarżonych, reprezentacja Spółek jako...
Prawo karne
obrona reprezentantów podmiotów gospodarczych jako oskarżonych, reprezentacja Spółek jako...

Prawo administracyjne i budowlane

reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, obsługa procesów gospodarczych w oparciu o zagadnienia prawa budowalnego...
Prawo administracyjne i budowlane
reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, obsługa procesów gospodarczych w oparciu o zagadnienia prawa budowalnego...

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracowników...
Prawo pracy – mobbing
reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracowników...

Prawo medyczne

pomoc prawna dla placówek medycznych w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, reprezentacja przed Sądami oraz...
Prawo medyczne
pomoc prawna dla placówek medycznych w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, reprezentacja przed Sądami oraz...

Ochrona danych osobowych – wdrażanie przepisów RODO

pomoc prawna w zakresie dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych- RODO
Ochrona danych osobowych – wdrażanie przepisów RODO
pomoc prawna w zakresie dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych- RODO

Prawo zamówień publicznych

obsługa prawna w obszarze prawa zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych
obsługa prawna w obszarze prawa zamówień publicznych

Badania stanu prawnego przedsiębiorstwa- due dilligence

sporządzanie analiz prawnych działalności przedsiębiorstwa
Badania stanu prawnego przedsiębiorstwa- due dilligence
sporządzanie analiz prawnych działalności przedsiębiorstwa

Prawo umów – klauzule abuzywne

reprezentacja w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek
Prawo umów – klauzule abuzywne
reprezentacja w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek

Obsługa prawna w języku angielskim

obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym
Obsługa prawna w języku angielskim
obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym

Oferta Indywidualna

Procesy sądowe, arbitraż i mediacje

reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
Procesy sądowe, arbitraż i mediacje
reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

Prawo karne

obrona oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...
Prawo karne
obrona oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...

Prawo rodzinne i spadkowe, rozwody i opieka nad dziećmi

reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty oraz ustalenie zasad opieki nad dziećmi
Prawo rodzinne i spadkowe, rozwody i opieka nad dziećmi
reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty oraz ustalenie zasad opieki nad dziećmi

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracodawców, w tym zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
Prawo pracy – mobbing
reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracodawców, w tym zadośćuczynienia z tytułu mobbingu

Prawo energetyczne i telekomunikacyjne

reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz służebnością przesyłu...
Prawo energetyczne i telekomunikacyjne
reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz służebnością przesyłu...

Prawo umów

reprezentacja Klientów w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w umowach kredytu i pożyczek
Prawo umów
reprezentacja Klientów w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w umowach kredytu i pożyczek

Prawo administracyjne

reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz...
Prawo administracyjne
reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz...

Prawo medyczne i odszkodowawcze

pomoc prawna dla pacjentów w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Sądami
Prawo medyczne i odszkodowawcze
pomoc prawna dla pacjentów w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Sądami

Prawo lotnicze

zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych oraz organizatorów imprez turystycznych
Prawo lotnicze
zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych oraz organizatorów imprez turystycznych

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

reprezentacja osób fizycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu
Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
reprezentacja osób fizycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu

Prawo upadłościowe

pomoc prawna w zakresie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości przez konsumenta, jak i przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Prawo upadłościowe
pomoc prawna w zakresie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości przez konsumenta, jak i przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Obsługa prawna w języku angielskim

obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym
Obsługa prawna w języku angielskim
obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym

Blog JMK Kancelarii Adwokackiej

Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne- jak biura podróży starają się unikać odpowiedzialności wobec klientów

Zawierając umowę z organizatorem turystyki warto zwrócić uwagę na rodzaj umowy, jaki oferuje biuro podróży. Pomiędzy imprezą turystyczną i powiązanymi usługami turystycznymi istnieje bowiem znacząca różnica w obszarze ochrony praw podróżnych.…
Czytaj dalej

Transpozycja przepisów dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego w aspekcie swobody dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej

Pojęcia kluczowe: Europejski kodeks łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej,BEREC, prawo komunikacji elektronicznej, OTT, usługi łączności interpersonalnej Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów implementacji przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego,…
Czytaj dalej
Referencje
Najlepiej świadczą o nas opinie naszych Klientów
Procesy sądowe
Czułam wsparcie prawników Kancelarii na każdym etapie sporu, byłam na bieżąco informowana o jego przebiegu. Jestem bardzo zadowolona z obsługi procesu i jego zakończenia.
Anna W.
Prawo telekomunikacyjne
JMK Kancelaria Adwokacka profesjonalnie wspiera naszą firmę na etapach spornych w naszej działalności, gdy oprócz argumentów logicznych musimy już użyć litery prawa. Konkretna, terminowa i fachowa obsługa prawna.
Ireneusz Z.
Prawo karne
Obrona w sprawie karnej, w której mnie oskarżano, nie była łatwa. Pomimo że proces stanowił duże obciążenie psychiczne dla mnie i mojej rodziny, merytoryczna opieka ze strony Pani Adwokat pomogła mi się przygotować do rozpraw i zgromadzić dowody. Wspólnie wypracowaliśmy strategię obrończą.
Elżbieta S.
Prawo pracy- mobbing
Obawiałem się wystąpić do sądu przeciwko pracodawcy. Dzięki fachowej pomocy Pani Mecenas udowodniłem, że moje prawa były naruszane i należało mi się odszkodowanie.
Radosław D.
JMK Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Wieloletnie doświadczenie procesowe adwokata Justyny Michalak-Królickiej pozwala na profesjonalną pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pomoc prawna obejmuje analizę sytuacji prawnej Klienta w zakresie bieżących potrzeb, jak i optymalizacji działalności pod kątem korzystniejszych rozwiązań prawnych oraz zabezpieczeń związanych z obowiązującymi przepisami.

Zespół prawników JMK Kancelarii Adwokackiej zapewnia profesjonalną pomoc procesową, jak i związaną z doradztwem na etapie przedsądowym.

Rozwój zawodowy adwokata Justyny Michalak-Królickiej możliwy jest zarówno dzięki wieloletniej praktyce
w obsłudze prawnej, jak też regularnemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku studiów podyplomowych
i szkoleń. Miernikiem sukcesu zespołu JMK Kancelarii Adwokackiej są nie tylko zwycięstwa procesowe,
ale i codzienne zadowolenie naszych Klientów z wyświadczonej im pomocy.

Celem świadczonych przez JMK Kancelarię Adwokacką usług jest doradztwo prawne w zakresie stosowania instrumentów prawnych przysługujących Klientom w danym obszarze ich działalności, jak i również czynna reprezentacja Klientów przed Sądami w postępowaniach sądowych cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych, a także przed organami administracyjnymi i urzędami.

Rzetelna ocena zagadnienia prawnego oraz dobór odpowiedniego rozwiązania na gruncie prawnym ma na celu maksymalną ochronę interesów naszego Klienta. Sprostanie oczekiwaniom Klienta Kancelarii następuje poprzez ustalenie indywidualnej strategii postępowania w danej sprawie oraz zastosowanie w praktyce odpowiednich instrumentów prawnych.