Wykształcenie i rozwój doświadczenia

Wykształcenie i rozwój doświadczenia

październik 2019

członek Instytutu Prawa Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego w Warszawie

https://ipnt.lazarski.pl/?L=0

październik 2018

członek Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

lipiec 2018
Otwarcie przewodu doktorskiego na temat: “Wykonywanie działalności gospodarczej telekomunikacyjnej” na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie

2016- 2017
Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie

2013- 2014
Podyplomowe Studia Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

2012
Uzyskanie International Legal English Certificate wydanego przez University of Cambridge (Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International Legal English)

2009 – 2010
Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski-  studia prawa amerykańskiego w Szkole Prawa Amerykańskiego

2005
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu- złożenie egzaminu zezwalającego na wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu

2001 – 2004
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze; Aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim

1996 – 2000
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa, Magister prawa; Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym; Temat pracy magisterskiej: „Umowy międzynarodowe jako środek unikania podwójnego opodatkowania”

1992 – 1996
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej