Dotychczas obsługiwani Klienci

Dotychczas obsługiwani Klienci

W toku praktyki zawodowej adwokat Justyna Michalak-Królicka zdobyła doświadczenie w samodzielnej oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym zarówno dużych spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Do grona najistotniejszych Klientów obsługiwanych przez adwokata Justynę Michalak-Królicką w toku rozwoju zawodowego w przywołanych obszarach należą:

Reprezentacja w postępowaniach sądowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie:

 • Aon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • MD Poland II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Fantasy Park sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Norblin- BTA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych przed sądami powszechnymi, doradztwo negocjacyjne w transakcjach handlowych i ugodach, opinie prawne:

 • ADM International S.ar.l w Szwajcarii
 • AMZ Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 • Intersport Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie
 • Zakłady Chemiczne „Jelchem” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym
 • Google Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Fantasy Park sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Profarb Polska sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach
 • Rolls-Royce Marine Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • AT Kearney sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego, doradztwo w zakresie wdrożenia nowych usług dla użytkowników w Polsce w świetle uregulowań polskiego prawa telekomunikacyjnego, reprezentacja w sporach sądowych:

 • Hewlett Packard L.P.
 • AT&T Inc.
 • Cyfra+
 • Google
 • Iridium Satellite LLC
 • Nokia Corporation Inc.
 • Trimble Navigation Ltd.
 • Cisco Systems Inc.
 • General Motors
 • Accenture
 • TDF
 • Telefonica
 • E. Zjawiona TVK Telewizja Kablowa z siedzibą we Wrocławiu

Reprezentacja interesów podmiotów zagranicznych w postępowaniach karnych przed polskimi organami ścigania oraz sądami, analizy regulaminów wewnętrznych spółek pod kątem zgodności procedur wewnętrznych z polskimi przepisami antykorupcyjnymi, opinie prawne z zakresu prawa karnego, reprezentacja w postępowaniach karnych:

 • Forever Living Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Tenneco
 • Plaza Centers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Gallo Vineyards Inc.
 • MD Poland II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Lockheed Martin Corporation
 • Brown-Forman Polska sp. z o.o.
 • Stryker Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie

Świadczona przez Adwokata Justynę Michalak-Królicką pomoc prawna obejmuje również następujące obszary:

 • Dolmat sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie procesów budowlanych i działalności deweloperskiej, reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych i karnych, dochodzenie należności odszkodowawczych na rzecz Spółki;

 • HOTEL MIRJAN KONRAD OLSZEWSKI S.K.A. z siedzibą w Lądku-Zdroju

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, reprezentacja w postępowaniach sądowych;

 • Powerpol sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

Opinie prawne z zakresu prawa energetycznego, obsługa prawna w zakresie działalności energetycznej oraz bieżącej działalności Spółki, reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych oraz przed organami administracyjnymi;

 • Best.go sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego, obsługa prawna w zakresie działalności telekomunikacyjnej oraz bieżącej działalności Spółki, reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych;

 • ILIOS-SYSTEM D. Passis z siedzibą w Niemczy

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego, obsługa prawna w zakresie działalności telekomunikacyjnej, reprezentacja w toku negocjacji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego;

 • Hot Company sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Opinie prawne z zakresu prawa energetycznego;

 • IPT Call Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Doradztwo prawne w zakresie prawa umów;

 • Marywilska 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Doradztwo prawne w zakresie działalności telekomunikacyjnej, reprezentacja w toku negocjacji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego;

 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Reprezentacja jako zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;

 • R. B. Development sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

Doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego i administracyjnego, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji;

 • Montstal sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

Doradztwo prawne w procesach budowlanych, reprezentacja przed organami administracji;

 • STRUXI sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Doradztwo prawne w toku przedsięwzięć deweloperskich, opinie prawne w zakresie prawa budowlanego;

 • Rolech Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Obsługa prawna w zakresie bieżącej działalności, reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych, reprezentacja w postępowaniach karnych;

 • MPEC Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Opinie prawne z zakresu prawa energetycznego i prawa spółek;

 • Navishipproject s.c. z siedzibą we Wrocławiu

Opinie prawne z zakresu prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwo w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy.

 • PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Spółki, opiniowanie umów;

 • Wspólnota Mieszkaniowa Semaforowa 31-39 we Wrocławiu

Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi;

 • Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 59 Wrocław we Wrocławiu

Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie;

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Długosiodle

Opinie prawne z zakresu prawa spółdzielczego, reprezentacja przed sądami w postępowaniach sądowych, doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń;

 • INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego; sporządzanie pism procesowych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych;

 • P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów, udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Polski;

 • Telefonia Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bieżąca obsługa prawna Spółki w zakresie działalności telekomunikacyjnej, opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego i gospodarczego, doradztwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentacja w sprawach karnych oraz przed sądami pracy;

 • Avista Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

Obsługa prawna Spółki w zakresie bieżącej działalności polegającej na obsłudze procesów biznesowych, opiniowanie umów z zakresu prawa gospodarczego;

 • EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Bieżąca obsługa prawna Spółki z zakresu sprzedaży energii elektrycznej, doradztwo prawne w obszarze zagadnień związanych z obowiązkiem rozdziału spółek sprzedaży energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych, opinie prawne dotyczące stosowania prawa energetycznego i gospodarczego, doradztwo w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;

 • Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Opiniowanie umów związanych z przedmiotem działalności Spółki, opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, bieżące doradztwo prawne;

 • Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy

Bieżąca obsługa prawna, opinie prawne z zakresu prawa transportu kolejowego i Prawa spółek;

 • Fortum DZT S.A. w Świebodzicach, Fortum Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu

Obsługa prawna transakcji zakupu przedsiębiorstw ciepłowniczych i nieruchomości na rzecz ww. Spółek w ramach projektów B2B, udział w negocjacjach z kontrahentami, bieżące doradztwo prawne;

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Bieżące doradztwo prawne na rzecz Uczelni związane z jej funkcjonowaniem, obsługa prawna w obszarze stosowania przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym oraz w zakresie  prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, obsługa projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie

Opinie prawne z zakresu prawa energetycznego;

 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bieżące doradztwo prawne, opinie prawne z zakresu prawa energetycznego, przeprowadzanie procedur zgłoszenia koncentracji przedsiębiorstw Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 • Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu

Reprezentacja w sprawach karnych, udział w postępowaniach karnych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;

 • Poliplast sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie umów i regulaminów dotyczących działalności produkcyjnej i sprzedażowej Spółki, doradztwo w zakresie procesów cywilnych i gospodarczych, reprezentacja w sprawach egzekucyjnych, negocjacje z kontrahentami w zakresie spraw spornych;

 • „Lange Łukaszuk” sp. j. z siedzibą w Bykowie

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie spraw związanych z prawnymi aspektami działalności produkcyjnej Spółki, reprezentacja w sprawach egzekucyjnych.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej masy upadłości przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości. Obsługa prawna świadczona była w obszarze bieżącego doradztwa prawnego oraz polegała na reprezentacji interesów masy upadłości w postępowaniach sądowych cywilnych, gospodarczych, karnych oraz w postępowaniach przed sądami pracy. JMK Kancelaria Adwokacka świadczy obsługę prawną również w zakresie upadłości konsumenckiej.

Pozostałe obszary doświadczeń:

Poza obsługą Klientów korporacyjnych JMK Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i spadkowego oraz prawa karnego.

Specjalizacją JMK Kancelarii Adwokackiej jest również reprezentacja Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem w miejscu pracy, zarówno przed sądami pracy, jak i na etapie działania wewnętrznych komisji antymobbingowych. JMK Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach stwierdzenia nieważności umów kredytu indeksowanych do waluty obcej, tzw. „kredytów frankowych” oraz dochodzenia roszczeń związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych. Obsługa obejmuje również pozyskiwanie opinii Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK w zakresie ważności umów kredytu.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka posiada doświadczenie w kierowaniu skarg osób fizycznych przeciwko RP do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

Obecnie w Rejestrze Spraw Kancelarii założonym w październiku 2005 r. odnotowano 530 indywidualnych pełnomocnictw udzielonych adwokatowi Justynie Michalak-Królickiej do reprezentacji w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych, co świadczy nie tylko o zakresie dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego, jak i również o potencjale powierzonego przez Klientów zaufania.