Wystąpienia oraz współpraca z mediami

Wystąpienia oraz współpraca z mediami

W marcu  2019 r. Adwokat Justyna Michalak-Królicka zaprezentowała na konferencji doktorantów Uczelni Łazarskiego w Warszawie o temacie „PRAWO WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU” referat pt. Chatboty i voiceboty- w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wpływa na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

W styczniu 2019 r. Adwokat Justyna Michalak-Królicka udzieliła komentarza dla internetowego magazynu Prawo.pl odnośnie prawnych aspektów mobbingu w miejscu pracy środowisk medycznych oraz procedury przyznawania odszkodowań i zadośćuczynień tytułem mobbingu w postępowaniach sądowych.

W październiku 2018 r. Adwokat Justyna Michalak-Królicka wystąpiła w toku II edycji Warszawskich Konfrontacji Administracyjnych poświęconych zagadnieniu „Jawności w prawie administracyjnym”, organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS oraz Akademię Koźmińskiego w Warszawie.

We wrześniu 2018 r. Adwokat Justyna Michalak-Królicka przeprowadziła wykład pt. „Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetologicznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA. Formalne elementy zgody klienta na zabieg. Jak bronić się przed roszczeniami i jednocześnie zabezpieczyć prawnie przed skutkami ubocznymi zabiegów?” w ramach Konferencji Beauty Expert przeprowadzonej we Wrocławiu dla przedstawicieli branży medycznej i kosmetologicznej.
Adwokat Justyna Michalak-Królicka  udzielała komentarzy prawnych dla stacji TVN24 na potrzeby programów informacyjnych w zakresie zastosowania w polskim systemie prawnym instytucji obrony koniecznej, skutków przekroczenia granic obrony koniecznej oraz rozkładu ciężaru dowodów w postępowaniu karnym w sytuacji powołania się na obronę konieczną.

Ponadto dla stacji TVN24 Adwokat Justyna Michalak-Królicka komentowała skutki prawne instytucji ubezwłasnowolnienia, procedurę sądową w tym przedmiocie, a także zakreślone prawem granice ingerencji ośrodków pomocy społecznej w sprawy osobiste osób korzystających z pomocy tychże ośrodków.  

Adwokat Justyna Michalak-Królicka współpracuje z portalem Money.pl udzielając komentarzy prawnych odnośnie oceny prawnej bieżących wydarzeń oraz skutków prawnych działań lub zaniechań uczestników obrotu prawnego.