Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Rozwój zawodowy adwokata Justyny Michalak-Królickiej możliwy jest zarówno dzięki wieloletniej praktyce w obsłudze prawnej, jak też regularnemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku studiów podyplomowych i szkoleń.  Samodoskonalenie jest obowiązkiem każdego adwokata oraz świadectwem poczucia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów obsługiwanych Klientów.

Od października 2018 r. adwokat Justyna Michalak-Królicka jest członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zaś od października 2019 r. członkiem Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Ścieżka rozwoju zawodowego:

 • Świadectwo ukończenia Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie z 22.10.2017 r.  (zobacz świadectwo) 
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego- Podyplomowych Studiów Przekładu z dnia 21.06.2014 r. (zobacz świadectwo)
 • International Legal English Certificate wydany przez University of Cambridge (Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International Legal English) z dnia 28.11.2012 r.  (zobacz certyfikat)
 • Certyfikat ukończenia the School of American Law wydany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Chicago-Kent College of Law w dniu 26 czerwca 2010 r. (zobacz certyfikat)
 • Wypis z listy adwokatów potwierdzający wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu w lutym 2006 r. (zobacz wypis) 
 • Dyplom Ministerstwa Sprawiedliwości złożenia egzaminu prokuratorskiego- październik 2004 r. (zobacz dyplom) 
 • Dyplom ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu- lipiec 2000 r.  (zobacz dyplom)

Ukończone szkolenia oraz zdobyte umiejętności:

 • Udział w Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego– wygłoszenie referatu na temat “Wpływu nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych”luty 2020 r.
 • Udział w Konferencji Naukowej Uczelni Łazarskiego w Warszawie o temacie „PRAWO WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU” – wygłoszenie referatu pt. „Chatboty i voiceboty- w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wpływa na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych”- marzec 2019 r.
 • Udział w Konferencji Naukowej– II edycji Warszawskich Konfrontacji Administracyjnych poświęconych tematowi: „Jawność w prawie administracyjnym”, organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS oraz Akademię Koźmińskiego w Warszawie- październik 2018 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział we Wrocławiu- „Sąd jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej.” „Postęp technologiczny a cechy indywidualne rzeczy na przykładzie śladów obuwia”8.12.2018 r.
 • Udział w Konferencji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR)- wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”27-28.09.2018 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez ORA we Wrocławiu nt.: Abuzywnych klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego do kursu walut obcych11-12.03.2018 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział we Wrocławiu- „Skutki zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. do ustawy Prawo upadłościowe na zakres odpowiedzialności cywilnej osób za naruszenie obowiązku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika”, „Tymczasowe aresztowanie po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 11.03.2016 r.- problemy praktyczne”- 25.11.2017 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie- Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym18.11.2016 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział we Wrocławiu- „Postępowanie wykonawcze wg kodeksu postępowania cywilnego po zmianie z 28 września 2016 r.”; „Wybrane zagadnienia na temat ustawy o ochronie informacji niejawnych”; „Nowe spojrzenie na dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego”- 25-26.11.2016 r.
 • Udział w konferencji: IX Warsaw International Media Summit poświęconej tematyce: „Media misyjne vs. finansowanie działalności mediów, zmiany modeli konsumpcji mediów i ich wpływ na finansowanie, monetyzacja usług medialnych”; „Modele biznesowe przyszłości (uregulowania prawne dostępu do contentu, user experience, user interface, modele biznesowe)”; „Nowoczesne technologie w służbie telekomunikacji”; „Gospodarka widmem jako element kreacji nowych technologii, inwestycji i usług”12-13.10.2016 r.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu nt. „Mediacja gospodarcza i pracownicza”; „Zmiany w prawie upadłościowym oraz nowe regulacje prawa restrukturyzacyjnego”; „Nowe możliwości aktywnego udziału wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”- 20-22.05.2016 r.
 • Udział w szkoleniu ORA we Wrocławiu pt. „Marka prawnika i marketing w Kancelarii”10.05.2016 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker&McKenzie- EMEA Disputes Practice Group Meeting, o tematyce: „Arbitraż międzynarodowy”, Amsterdam, w dniach 16-17.05.2014 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker& McKenzieo tematyce: Essentials of Practice-Time Recording Course w dniu 28.09.2013 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker& McKenzie o tematyce: Essentials of Practice-Attorney Manual Compliance & Ethical Guidance Course w dniu 4.07.2013 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker& McKenzie EMEA Disputes Practice Group Meeting, na temat: „Arbitraż międzynarodowy”, Mediolan, w dniach 17-18.05.2013 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker&McKenzie- EMEA Disputes Practice Group Meeting, na temat rozwiązywania sporów, Istambuł, w dniach 11-12.05.2012 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zawodowym Zrzeszenia Prawników Polskich o tematyce: „Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego w postepowaniu karnym” oraz „Sposób zaspokojenia zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego” w dniu 11.03.2012 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej o tematyce: „Wrocław dla partnerstwa- doświadczenia, plany, perspektywy współpracy – Brytyjsko-polskie forum PPP” w dniu 7.02.2012 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zawodowym Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w Konferencji „Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego” z grudnia 2011 r.
 • Uczestnictwo w konferencji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej „Ekspansja zagraniczna polskich firm w obliczu nowej fali kryzysu” z dnia 16.11.2011 r. 
 • Uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Baker& McKenzie EMEA Disputes Practice Group Meeting na temat doradztwa w sprawach karnych, Barcelona, w dniach 13-14.05.2011 r.
 • Uczestnictwo w konferencji Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu „Współczesna Adwokatura wobec innych zawodów prawniczych” z grudnia 2010 r.
 • Uczestnictwo w konferencji Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce „Metropolia Silesia- Energia i Inwestycje” z dnia 20.11.2010 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniu Instytutu Rachunkowości i Podatków nt.: „Nowych regulacji w Prawie Energetycznym” z dnia 25.05.2010 r.
 • Udział w szkoleniu zawodowym Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie nt. „Stosowania europejskiego prawa rodzinnego” kwiecień 2009 r.
 • Udział w szkoleniu zawodowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w zakresie postępowania karnego oraz europejskiego prawa podatkowegogrudzień 2008 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych na okres do listopada 2014 r. – listopad 2004 r.
 • Opinia Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na temat prawidłowego wypełniania obowiązków aplikantki prokuratorskiej- listopad 2004 r. 
 • Uczestnictwo w seminarium szkoleniowym Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na temat „Wybranych zagadnień taktyki i techniki kryminalistycznej”wrzesień 2002 r.
 • Dyplom uznania Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu za udział w konkursie krasomówczym- listopad 2002 r.
 • Opinia Kierownika Katedry Prawa i Finansów Publicznych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. B. Brzezińskiego dotycząca przebiegu patronatu w toku V roku studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra prawa– marzec 2001 r.