Oferta Indywidualna
Oferta Indywidualna

Z uwagi na szerokie doświadczenie zawodowe Adwokata Justyny Michalak-Królickiej, JMK Kancelaria Adwokacka oferuje osobom fizycznym w sprawach indywidualnych usługi doradztwa prawnego w wielu obszarach. Zachęcamy do zapoznania się z opisem doświadczeń w poszczególnych gałęziach prawa.

Procesy sądowe, arbitraż i mediacje

reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
Procesy sądowe, arbitraż i mediacje
reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

Prawo karne

obrona oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...
Prawo karne
obrona oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...

Prawo rodzinne i spadkowe, rozwody i opieka nad dziećmi

reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty oraz ustalenie zasad opieki nad dziećmi
Prawo rodzinne i spadkowe, rozwody i opieka nad dziećmi
reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty oraz ustalenie zasad opieki nad dziećmi

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracodawców, w tym zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
Prawo pracy – mobbing
reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracodawców, w tym zadośćuczynienia z tytułu mobbingu

Prawo energetyczne i telekomunikacyjne

reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz służebnością przesyłu...
Prawo energetyczne i telekomunikacyjne
reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz służebnością przesyłu...

Prawo umów

reprezentacja Klientów w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w umowach kredytu i pożyczek
Prawo umów
reprezentacja Klientów w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w umowach kredytu i pożyczek

Prawo administracyjne

reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz...
Prawo administracyjne
reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz...

Prawo medyczne i odszkodowawcze

pomoc prawna dla pacjentów w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Sądami
Prawo medyczne i odszkodowawcze
pomoc prawna dla pacjentów w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Sądami

Prawo lotnicze

zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych oraz organizatorów imprez turystycznych
Prawo lotnicze
zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych oraz organizatorów imprez turystycznych

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

reprezentacja osób fizycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu
Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
reprezentacja osób fizycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu

Prawo upadłościowe

pomoc prawna w zakresie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości przez konsumenta, jak i przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Prawo upadłościowe
pomoc prawna w zakresie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości przez konsumenta, jak i przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Obsługa prawna w języku angielskim

obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym
Obsługa prawna w języku angielskim
obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym