Oferta Biznesowa
Oferta Biznesowa

Oferta JMK Kancelarii Adwokackiej obejmuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w wielu sferach ich bieżącej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z opisem doświadczeń adwokata Justyny Michalak-Królickiej w poszczególnych gałęziach prawa, wynikających z obsługi prawnej zarówno dużych podmiotów korporacyjnych, jak i przedsiębiorców lokalnych.

Arbitraż i procesy sądowe

reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
Arbitraż i procesy sądowe
reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

Prawo telekomunikacyjne

doradztwo w zakresie polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego, w tym dla wdrożenia usług przez podmioty zagraniczne na terenie RP...
Prawo telekomunikacyjne
doradztwo w zakresie polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego, w tym dla wdrożenia usług przez podmioty zagraniczne na terenie RP...

Prawo energetyczne

doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w związku z bieżącą działalnością, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego...
Prawo energetyczne
doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w związku z bieżącą działalnością, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego...

Prawo karne

obrona reprezentantów podmiotów gospodarczych jako oskarżonych, reprezentacja Spółek jako...
Prawo karne
obrona reprezentantów podmiotów gospodarczych jako oskarżonych, reprezentacja Spółek jako...

Prawo administracyjne i budowlane

reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, obsługa procesów gospodarczych w oparciu o zagadnienia prawa budowalnego...
Prawo administracyjne i budowlane
reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, obsługa procesów gospodarczych w oparciu o zagadnienia prawa budowalnego...

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracowników...
Prawo pracy – mobbing
reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracowników...

Prawo medyczne

pomoc prawna dla placówek medycznych w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, reprezentacja przed Sądami oraz...
Prawo medyczne
pomoc prawna dla placówek medycznych w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, reprezentacja przed Sądami oraz...

Ochrona danych osobowych – wdrażanie przepisów RODO

pomoc prawna w zakresie dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych- RODO
Ochrona danych osobowych – wdrażanie przepisów RODO
pomoc prawna w zakresie dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych- RODO

Prawo zamówień publicznych

obsługa prawna w obszarze prawa zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych
obsługa prawna w obszarze prawa zamówień publicznych

Badania stanu prawnego przedsiębiorstwa- due dilligence

sporządzanie analiz prawnych działalności przedsiębiorstwa
Badania stanu prawnego przedsiębiorstwa- due dilligence
sporządzanie analiz prawnych działalności przedsiębiorstwa

Prawo umów – klauzule abuzywne

reprezentacja w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek
Prawo umów – klauzule abuzywne
reprezentacja w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek

Obsługa prawna w języku angielskim

obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym
Obsługa prawna w języku angielskim
obsługa Klientów w języku angielskim prawniczym