Aktualności

Aktualności opis

Transpozycja przepisów dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego w aspekcie swobody dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej

Pojęcia kluczowe: Europejski kodeks łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej,BEREC, prawo komunikacji elektronicznej, OTT, usługi łączności interpersonalnej Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów implementacji przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego, w zakresie dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej. Prawo telekomunikacyjne zostanie zastąpione Prawem komunikacji elektronicznej. Wymóg zgłoszenia dostarczania sieci i świadczenia usług innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów jest prawidłowo realizowany w regulacjach krajowych. Projektowana ustawa Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza…

Prawo komunikacji elektronicznej- reforma regulacji telekomunikacyjnych?

Co zmieni wejście w życie projektowanych przepisów ustawy Prawo komunikacji elektronicznej będących kompleksową reformą regulacji telekomunikacyjnych? Czy zmiany te są niezbędne i jak wpłyną na wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej? Na te i więcej pytań odpowiadam w poniższym tekście opublikowanym w kwartalniku ABI Expert, opisującym prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji.http://www.abi-expert.pl/wydania/stycze-marzec2021/art,2843,implementacja-ekle-do-polskiego-porzadku-prawnego.html Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nałożyła obowiązek wdrożenia jej uregulowań do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii…
20 listopada 2020 |

W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej w kwestii nieważności umów indeksowanych do franka szwajcarskiego

W polskich sądach według stanu na październik 2020 roku prowadzonych jest około 30 tysięcy spraw sądowych klientów banków, który zaciągnęli kredyty indeksowane do CHF. Ocenia się, że wszystkich tego rodzaju kredytów jest około 400 tysięcy. W większości spory te są przez banki przegrywane. Pomimo prokonsumenckich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzecznictwo polskich sądów nie jest jednak jednolite.  Zdecydowanie brak jest w tym zakresie jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej, na…