Aktualności

Aktualności opis

18 kwietnia 2024 |

PARADOKS W ROZWOJU AI

Rozwój sztucznej inteligencji budzi wiele emocji. Zdajemy sobie sprawę z ogromnych możliwości zastosowania AI w życiu codziennym, jak i potencjał AI do zrewolucjonizowania świata biznesu, przy wykorzystaniu na przykład obliczeń kognitywnych czy też głębokiego uczenia się maszyn. Analizując zagadnienia sztucznej inteligencji warto zastanowić się nad pewnym paradoksem, związanym ze znacznymi jej ograniczeniami, a z których my, ludzie, jako świadomi użytkownicy AI- możemy nie zdawać sobie sprawy. Paradoks Moravec’a Nadal aktualne…

Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne- jak biura podróży starają się unikać odpowiedzialności wobec klientów

Zawierając umowę z organizatorem turystyki warto zwrócić uwagę na rodzaj umowy, jaki oferuje biuro podróży. Pomiędzy imprezą turystyczną i powiązanymi usługami turystycznymi istnieje bowiem znacząca różnica w obszarze ochrony praw podróżnych. Impreza turystyczna Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139 z dnia 2.12.2020 r., dalej jako „Ustawa”) definiuje imprezę turystyczną jako połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub…

Transpozycja przepisów dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego w aspekcie swobody dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej

Pojęcia kluczowe: Europejski kodeks łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej,BEREC, prawo komunikacji elektronicznej, OTT, usługi łączności interpersonalnej Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów implementacji przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego, w zakresie dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej. Prawo telekomunikacyjne zostanie zastąpione Prawem komunikacji elektronicznej. Wymóg zgłoszenia dostarczania sieci i świadczenia usług innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów jest prawidłowo realizowany w regulacjach krajowych. Projektowana ustawa Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza…