Procesy sądowe, arbitraż i mediacje

Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne- jak biura podróży starają się unikać odpowiedzialności wobec klientów

Zawierając umowę z organizatorem turystyki warto zwrócić uwagę na rodzaj umowy, jaki oferuje biuro podróży. Pomiędzy imprezą turystyczną i powiązanymi usługami turystycznymi istnieje bowiem znacząca różnica w obszarze ochrony praw podróżnych. Impreza turystyczna Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139 z dnia 2.12.2020 r., dalej jako „Ustawa”) definiuje imprezę turystyczną jako połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub…

Odpowiedzialność solidarna za długi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej

Kto odpowiada za zaległości w regulowaniu opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej związanych z eksploatacją lokalu? Czy zadłużenie powinien pokryć właściciel lokalu mieszkalnego czy osoba faktycznie zamieszkująca w tym lokalu? W jednej ze spraw prowadzonych przez JMK Kancelarię Adwokacką, Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrocławiu zainicjowała postępowanie sądowe przeciwko osobie zamieszkującej lokal mieszkalny, podnosząc roszczenia z tytułu nieuiszczonych opłat za eksploatację lokalu. Opłat tych Spółdzielnia jednocześnie domaga się od Klienta JMK Kancelarii Adwokackiej, będącego…

Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści dla przedsiębiorstwa energetycznego

Kiedy dochodzenie roszczeń z tytułu utraconych korzyści jest zasadne? Jak dochodzić utraconych korzyści przed sądem? Spis treści: 1. Podstawa prawna roszczenia dochodzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 2. Ustalenia Sądu - uznanie roszczenia odszkodowawczego za uzasadnione. 3. Zasądzona kwota. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może dochodzić odszkodowania w sytuacji, gdy odbiorca zaprzestaje pobierania energii elektrycznej, celowo odłączając się od sieci, a następnie przyłączając się do sieci nowego dostawcy energii? Czy odszkodowanie jest należne, gdy…