Procesy sądowe, arbitraż i mediacje

Odpowiedzialność solidarna za długi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej

Kto odpowiada za zaległości w regulowaniu opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej związanych z eksploatacją lokalu? Czy zadłużenie powinien pokryć właściciel lokalu mieszkalnego czy osoba faktycznie zamieszkująca w tym lokalu? W jednej ze spraw prowadzonych przez JMK Kancelarię Adwokacką, Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrocławiu zainicjowała postępowanie sądowe przeciwko osobie zamieszkującej lokal mieszkalny, podnosząc roszczenia z tytułu nieuiszczonych opłat za eksploatację lokalu. Opłat tych Spółdzielnia jednocześnie domaga się od Klienta JMK Kancelarii Adwokackiej, będącego…

Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści dla przedsiębiorstwa energetycznego

Kiedy dochodzenie roszczeń z tytułu utraconych korzyści jest zasadne? Jak dochodzić utraconych korzyści przed sądem? Spis treści: 1. Podstawa prawna roszczenia dochodzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 2. Ustalenia Sądu - uznanie roszczenia odszkodowawczego za uzasadnione. 3. Zasądzona kwota. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może dochodzić odszkodowania w sytuacji, gdy odbiorca zaprzestaje pobierania energii elektrycznej, celowo odłączając się od sieci, a następnie przyłączając się do sieci nowego dostawcy energii? Czy odszkodowanie jest należne, gdy…

Dozwolona krytyka pracodawcy przez sygnalistę (ang. whistleblower’a)

https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarza-i-pielegniarki-nie-mozna-zwolnic-za-sygnalizowanie,499189.html Sygnalista (ang. whistleblower- w dosłownym znaczeniu „człowiek dmuchający w gwizdek”) to osoba nagłaśniająca działalność pracodawcy lub organizacji, z którą sygnalista jest związany zawodowo, sprzeciwiającą się prawu lub etyce. Demaskator informuje opinię publiczną o naruszeniach przepisów prawa, polegających np. na korupcji, malwersacji lub niewłaściwym traktowaniu pracowników. Częstym efektem takich zgłoszeń są problemy sygnalisty w jego środowisku pracy, polegające na prześladowaniu lub poniżaniu przez zwierzchników i współpracowników. Zachowania takie mogą nosić…