Prawo pracy – mobbing

Czy lekarz lub pielęgniarka ma prawo powstrzymania się od pracy w okresie epidemii?

Pracownicy służby zdrowia pracują podczas leczenia osób zarażonych wirusem COVID-19 w warunkach bezpośrednio zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie ich w indywidualne środki ochrony, zapewniające bezpieczeństwo i umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych w odpowiednich warunkach. Powszechnie wiadomo jest jednak, że brakuje środków ochrony osobistej w placówkach medycznych. Pracownicy nie zostają dostatecznie wyposażani w odpowiednią odzież ochroną, maski i inne środki ochrony.  Powstrzymanie się od pracy według Kodeksu…

Dozwolona krytyka pracodawcy przez sygnalistę (ang. whistleblower’a)

https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarza-i-pielegniarki-nie-mozna-zwolnic-za-sygnalizowanie,499189.html Sygnalista (ang. whistleblower- w dosłownym znaczeniu „człowiek dmuchający w gwizdek”) to osoba nagłaśniająca działalność pracodawcy lub organizacji, z którą sygnalista jest związany zawodowo, sprzeciwiającą się prawu lub etyce. Demaskator informuje opinię publiczną o naruszeniach przepisów prawa, polegających np. na korupcji, malwersacji lub niewłaściwym traktowaniu pracowników. Częstym efektem takich zgłoszeń są problemy sygnalisty w jego środowisku pracy, polegające na prześladowaniu lub poniżaniu przez zwierzchników i współpracowników. Zachowania takie mogą nosić…
31 marca 2020 |

Nowelizacja Kodeksu pracy- odszkodowanie za mobbing również dla pracowników kontynuujących zatrudnienie

SPIS TREŚCI: Zmiana przepisów dotyczących mobbinguOdszkodowanie z tytułu mobbinguZadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdęDefinicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracySkutki zmiany przepisów dotyczących mobbingu 1. Zmiana przepisów dotyczących mobbingu 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Za istotną trzeba uznać zmianę przepisów dotyczących mobbingu. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania za mobbing było rozwiązanie umowy przez pracownika wskutek mobbingu. Powyższe oznaczało, że…