Prawo umów – roszczenia w związku z nieważnością umów kredytu indeksowanych do waluty obcej

Czy lekarz lub pielęgniarka ma prawo powstrzymania się od pracy w okresie epidemii?

Pracownicy służby zdrowia pracują podczas leczenia osób zarażonych wirusem COVID-19 w warunkach bezpośrednio zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie ich w indywidualne środki ochrony, zapewniające bezpieczeństwo i umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych w odpowiednich warunkach. Powszechnie wiadomo jest jednak, że brakuje środków ochrony osobistej w placówkach medycznych. Pracownicy nie zostają dostatecznie wyposażani w odpowiednią odzież ochroną, maski i inne środki ochrony.  Powstrzymanie się od pracy według Kodeksu…

Sąd krajowy kolejny raz stwierdził nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF

SPIS TREŚCI: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2020 r.Skutki stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego dla kredytobiorców Po wydaniu korzystnego dla kredytobiorców jako strony umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie Państwa Dziubak, Banki próbowały wykazać, że orzeczenie to nie jest wiążące dla polskich sądów. Podnoszono również, że z samego wyroku Trybunału nie wynika możliwość stwierdzenia nieważności umów kredytu waloryzowanych kursem CHF. Tymczasem…

Wiążący dla polskich sądów i korzystny dla polskich kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r.

SPIS TREŚCI: Ustalenia wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE na sytuację prawną polskich kredytobiorców Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dla polskich sądów Czy kredytobiorcy mają szansę na odzyskanie wpłaconych na rzecz banków rażąco zawyżonych rat kredytów indeksowanych do waluty CHF, wynikających z ustalanego jednostronnie przez bank kursu franka szwajcarskiego? Czy możliwa jest wygrana w sądzie? Kredytobiorco, możesz decydować o skutkach sprzecznych z prawem postanowień…