Prawo telekomunikacyjne

Transpozycja przepisów dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego w aspekcie swobody dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej

Pojęcia kluczowe: Europejski kodeks łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej,BEREC, prawo komunikacji elektronicznej, OTT, usługi łączności interpersonalnej Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów implementacji przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego, w zakresie dostarczania sieci i świadczenia usług łączności elektronicznej. Prawo telekomunikacyjne zostanie zastąpione Prawem komunikacji elektronicznej. Wymóg zgłoszenia dostarczania sieci i świadczenia usług innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów jest prawidłowo realizowany w regulacjach krajowych. Projektowana ustawa Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza…

Prawo komunikacji elektronicznej- reforma regulacji telekomunikacyjnych?

Co zmieni wejście w życie projektowanych przepisów ustawy Prawo komunikacji elektronicznej będących kompleksową reformą regulacji telekomunikacyjnych? Czy zmiany te są niezbędne i jak wpłyną na wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej? Na te i więcej pytań odpowiadam w poniższym tekście opublikowanym w kwartalniku ABI Expert, opisującym prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji.http://www.abi-expert.pl/wydania/stycze-marzec2021/art,2843,implementacja-ekle-do-polskiego-porzadku-prawnego.html Dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nałożyła obowiązek wdrożenia jej uregulowań do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii…

Prokonsumencka zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego od 21 grudnia 2020 r.

Od 21 grudnia 2020 r. obowiązują przepisy wprowadzające korzystne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym dla konsumentów i innych odbiorców usług.  Abonent powinien być poinformowany przez operatora telekomunikacyjnego o wygasającej umowie, a jej rozwiązania może dokonać poprzez e-mail. Ułatwienia dotyczą także przenoszenia usługi dostępu do Internetu pomiędzy sieciami różnych operatorów, jak też przenoszenia numeru telefonu. Zmiana przepisów stanowi pierwszy etap wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej („EKŁE”). Z…