Prawo administracyjne i budowlane

Remont kamienicy wpisanej do rejestru zabytków

Czy przeprowadzenie remontu kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymaga zgłoszenia właściwemu konserwatorowi zabytków?  Jakie wymagania stawia w tym zakresie Prawo budowlane? Klient JMK Kancelarii Adwokackiej jest właścicielem kamienicy, która podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Odnośnie części budynku planowany jest remont, który obejmował będzie wyłącznie powierzchnię wewnątrz budynku. Może on też obejmować zmianę konstrukcji ścian wewnątrz budynku.  W pierwszej kolejności należy wskazać, co należy rozumieć pod pojęciem „remont”, zgodnie z obowiązującymi przepisami…