Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści dla przedsiębiorstwa energetycznego

Kiedy dochodzenie roszczeń z tytułu utraconych korzyści jest zasadne? Jak dochodzić utraconych korzyści przed sądem? Spis treści: 1. Podstawa prawna roszczenia dochodzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 2. Ustalenia Sądu - uznanie roszczenia odszkodowawczego za uzasadnione. 3. Zasądzona kwota. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może dochodzić odszkodowania w sytuacji, gdy odbiorca zaprzestaje pobierania energii elektrycznej, celowo odłączając się od sieci, a następnie przyłączając się do sieci nowego dostawcy energii? Czy odszkodowanie jest należne, gdy…

Czy lekarz lub pielęgniarka ma prawo powstrzymania się od pracy w okresie epidemii?

Pracownicy służby zdrowia pracują podczas leczenia osób zarażonych wirusem COVID-19 w warunkach bezpośrednio zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie ich w indywidualne środki ochrony, zapewniające bezpieczeństwo i umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych w odpowiednich warunkach. Powszechnie wiadomo jest jednak, że brakuje środków ochrony osobistej w placówkach medycznych. Pracownicy nie zostają dostatecznie wyposażani w odpowiednią odzież ochroną, maski i inne środki ochrony.  Powstrzymanie się od pracy według Kodeksu…

Dozwolona krytyka pracodawcy przez sygnalistę (ang. whistleblower’a)

https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarza-i-pielegniarki-nie-mozna-zwolnic-za-sygnalizowanie,499189.html Sygnalista (ang. whistleblower- w dosłownym znaczeniu „człowiek dmuchający w gwizdek”) to osoba nagłaśniająca działalność pracodawcy lub organizacji, z którą sygnalista jest związany zawodowo, sprzeciwiającą się prawu lub etyce. Demaskator informuje opinię publiczną o naruszeniach przepisów prawa, polegających np. na korupcji, malwersacji lub niewłaściwym traktowaniu pracowników. Częstym efektem takich zgłoszeń są problemy sygnalisty w jego środowisku pracy, polegające na prześladowaniu lub poniżaniu przez zwierzchników i współpracowników. Zachowania takie mogą nosić…