Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

20 listopada 2020 |

W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej w kwestii nieważności umów indeksowanych do franka szwajcarskiego

W polskich sądach według stanu na październik 2020 roku prowadzonych jest około 30 tysięcy spraw sądowych klientów banków, który zaciągnęli kredyty indeksowane do CHF. Ocenia się, że wszystkich tego rodzaju kredytów jest około 400 tysięcy. W większości spory te są przez banki przegrywane. Pomimo prokonsumenckich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzecznictwo polskich sądów nie jest jednak jednolite.  Zdecydowanie brak jest w tym zakresie jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej, na…

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Obowiązek wprowadzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr…

Remont kamienicy wpisanej do rejestru zabytków

Czy przeprowadzenie remontu kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymaga zgłoszenia właściwemu konserwatorowi zabytków?  Jakie wymagania stawia w tym zakresie Prawo budowlane? Klient JMK Kancelarii Adwokackiej jest właścicielem kamienicy, która podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Odnośnie części budynku planowany jest remont, który obejmował będzie wyłącznie powierzchnię wewnątrz budynku. Może on też obejmować zmianę konstrukcji ścian wewnątrz budynku.  W pierwszej kolejności należy wskazać, co należy rozumieć pod pojęciem „remont”, zgodnie z obowiązującymi przepisami…