Blog

Opis bloga

02 września 2019 |

Z orzeczeń sądowych w sprawach Kancelarii

W toku obsługi naszych Klientów oraz podczas bieżących czynności procesowych napotykamy ciekawe, jak i kontrowersyjne orzeczenia Sądów lub organów administracji, które warto skomentować. Zachęcamy do zapoznania się z tezami orzeczeń i decyzji, które kształtują prawną rzeczywistość funkcjonowania Klientów JMK Kancelarii Adwokackiej. Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej… Kiedy faktura jest wystawiona w sposób nierzetelny…Odszkodowanie za opóźniony lot Niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia przelewu przez bank