Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

Czy lekarz lub pielęgniarka ma prawo powstrzymania się od pracy w okresie epidemii?

Pracownicy służby zdrowia pracują podczas leczenia osób zarażonych wirusem COVID-19 w warunkach bezpośrednio zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Dlatego niezwykle ważne jest wyposażenie ich w indywidualne środki ochrony, zapewniające bezpieczeństwo i umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych w odpowiednich warunkach. Powszechnie wiadomo jest jednak, że brakuje środków ochrony osobistej w placówkach medycznych. Pracownicy nie zostają dostatecznie wyposażani w odpowiednią odzież ochroną, maski i inne środki ochrony.  Powstrzymanie się od pracy według Kodeksu…

Dozwolona krytyka pracodawcy przez sygnalistę (ang. whistleblower’a)

https://www.prawo.pl/zdrowie/lekarza-i-pielegniarki-nie-mozna-zwolnic-za-sygnalizowanie,499189.html Sygnalista (ang. whistleblower- w dosłownym znaczeniu „człowiek dmuchający w gwizdek”) to osoba nagłaśniająca działalność pracodawcy lub organizacji, z którą sygnalista jest związany zawodowo, sprzeciwiającą się prawu lub etyce. Demaskator informuje opinię publiczną o naruszeniach przepisów prawa, polegających np. na korupcji, malwersacji lub niewłaściwym traktowaniu pracowników. Częstym efektem takich zgłoszeń są problemy sygnalisty w jego środowisku pracy, polegające na prześladowaniu lub poniżaniu przez zwierzchników i współpracowników. Zachowania takie mogą nosić…
01 kwietnia 2020 |

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

1. Wprowadzenie Wraz z rozwojem nowych technologii możliwym stało się zastąpienie czynnika ludzkiego w procesach świadczenia określonego rodzaju usług dla innych podmiotów. Przykładem takiego zjawiska jest wciąż rozwijający się rynek usług call center lub contact center,wymagających kontaktu z odbiorcami usług zleceniodawcy, celem nawiązania konwersacji w formie głosowej lub zapisu elektronicznego. Stworzona przez człowieka technologia umożliwia obecnie zastąpienie ludzi przy świadczeniu wyżej wymienionych usług oprogramowaniem tworzącym roboty konwersacyjne.  Chatboty oraz voiceboty przy…