Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

01 kwietnia 2020 |

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

1. Wprowadzenie Wraz z rozwojem nowych technologii możliwym stało się zastąpienie czynnika ludzkiego w procesach świadczenia określonego rodzaju usług dla innych podmiotów. Przykładem takiego zjawiska jest wciąż rozwijający się rynek usług call center lub contact center,wymagających kontaktu z odbiorcami usług zleceniodawcy, celem nawiązania konwersacji w formie głosowej lub zapisu elektronicznego. Stworzona przez człowieka technologia umożliwia obecnie zastąpienie ludzi przy świadczeniu wyżej wymienionych usług oprogramowaniem tworzącym roboty konwersacyjne.  Chatboty oraz voiceboty przy…

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- do 13 lipca 2020 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) został powołany ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115). CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Spółką.Kontrola ta może być sprawowana wprost, poprzez pełnienie określonej funkcji w Spółce lub pośrednio, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności…
01 kwietnia 2020 |

Czy gra w pokera przez Internet jest legalna?

Podstawę prawną analizy stanowić powinna przede wszystkim ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 (dalej jako "ustawa"). Pojęcie pokera jako gry w karty zawiera art. 2 ust. 5 a ww. ustawy: Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Odnośnie gry przez Internet art. 5 ust. 1 b i 2 ww. ustawy stanowi, że Urządzanie…