Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- do 13 lipca 2020 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) został powołany ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115). CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Spółką.Kontrola ta może być sprawowana wprost, poprzez pełnienie określonej funkcji w Spółce lub pośrednio, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności…
01 kwietnia 2020 |

Czy gra w pokera przez Internet jest legalna?

Podstawę prawną analizy stanowić powinna przede wszystkim ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 (dalej jako "ustawa"). Pojęcie pokera jako gry w karty zawiera art. 2 ust. 5 a ww. ustawy: Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Odnośnie gry przez Internet art. 5 ust. 1 b i 2 ww. ustawy stanowi, że Urządzanie…
31 marca 2020 |

Nowelizacja Kodeksu pracy- odszkodowanie za mobbing również dla pracowników kontynuujących zatrudnienie

SPIS TREŚCI: Zmiana przepisów dotyczących mobbinguOdszkodowanie z tytułu mobbinguZadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdęDefinicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracySkutki zmiany przepisów dotyczących mobbingu 1. Zmiana przepisów dotyczących mobbingu 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Za istotną trzeba uznać zmianę przepisów dotyczących mobbingu. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania za mobbing było rozwiązanie umowy przez pracownika wskutek mobbingu. Powyższe oznaczało, że…