Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

31 marca 2020 |

Nowelizacja Kodeksu pracy- odszkodowanie za mobbing również dla pracowników kontynuujących zatrudnienie

SPIS TREŚCI: Zmiana przepisów dotyczących mobbinguOdszkodowanie z tytułu mobbinguZadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdęDefinicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracySkutki zmiany przepisów dotyczących mobbingu 1. Zmiana przepisów dotyczących mobbingu 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Za istotną trzeba uznać zmianę przepisów dotyczących mobbingu. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania za mobbing było rozwiązanie umowy przez pracownika wskutek mobbingu. Powyższe oznaczało, że…

Sąd krajowy kolejny raz stwierdził nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF

SPIS TREŚCI: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2020 r.Skutki stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego dla kredytobiorców Po wydaniu korzystnego dla kredytobiorców jako strony umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie Państwa Dziubak, Banki próbowały wykazać, że orzeczenie to nie jest wiążące dla polskich sądów. Podnoszono również, że z samego wyroku Trybunału nie wynika możliwość stwierdzenia nieważności umów kredytu waloryzowanych kursem CHF. Tymczasem…

Wiążący dla polskich sądów i korzystny dla polskich kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r.

SPIS TREŚCI: Ustalenia wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE na sytuację prawną polskich kredytobiorców Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dla polskich sądów Czy kredytobiorcy mają szansę na odzyskanie wpłaconych na rzecz banków rażąco zawyżonych rat kredytów indeksowanych do waluty CHF, wynikających z ustalanego jednostronnie przez bank kursu franka szwajcarskiego? Czy możliwa jest wygrana w sądzie? Kredytobiorco, możesz decydować o skutkach sprzecznych z prawem postanowień…