Oferta Biznesowa

Prawo energetyczne

doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych w związku z bieżącą działalnością, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa energetycznego, reprezentacja w procesach sądowych wytwórców energii, reprezentacja w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających ze służebności przesyłu oraz bezumownym korzystaniem z nieruchomości

doświadczenie:

bieżąca obsługa prawna EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, usługi doradcze dla Fortum DZT S.A. w Świebodzicach, Fortum Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, opinie prawe z zakresu prawa energetycznego na rzecz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie

bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorstw energetycznych, reprezentacja Klientów Kancelarii w postępowaniach przed Prezesem URE, prowadzenie procesów sądowych związanych z korzystaniem z infrastruktury energetycznej, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących służebności przesyłu, reprezentacja w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne z nieruchomości osób trzecich oraz dochodzeniem należności tytułem dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej

Pozostała Oferta Biznesowa