Oferta Biznesowa

Prawo medyczne

pomoc prawna dla placówek medycznych w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, reprezentacja przed Sądami oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów, obsługa prawna podmiotów medycznych w zakresie ich praw i obowiązków

doświadczenie:

– reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w związku z dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta, reprezentacja placówek medycznych oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w sporach z poszkodowanymi zdarzeniami medycznymi w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych- reprezentacja w sporach z zakładami ubezpieczeń

Pozostała Oferta Biznesowa