Oferta Biznesowa

Prawo administracyjne i budowlane

reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, obsługa procesów gospodarczych w oparciu o zagadnienia prawa budowalnego, reprezentacja przedsiębiorstw budowlanych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

doświadczenie:

– reprezentacja Spółek z grup Gazit Globe, Atrium, Plaza Centers w postępowaniach sądowych związanych z procesami budowlanymi

– bieżąca obsługa prawna deweloperów oraz przedsiębiorców budowlanych, obejmująca reprezentację w postępowaniach sądowych gospodarczych oraz postępowaniach mediacyjnych,- reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wskutek wniesionych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pozostała Oferta Biznesowa