Oferta Biznesowa

Prawo karne

obrona reprezentantów podmiotów gospodarczych jako oskarżonych, reprezentacja Spółek jako: pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

reprezentacja interesów podmiotów zagranicznych w postępowaniach karnych przed polskimi organami ścigania oraz sądami, analizy regulaminów wewnętrznych spółek pod kątem zgodności procedur wewnętrznych z przepisami antykorupcyjnymi, analizy zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami (compliance)

opracowanie oraz wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości (forensic),

obsługa prawna procesów informatyki śledczej, planowanie oraz wdrożenia usług forensic zgodnie z potrzebami Klienta

doświadczenie:

– usługi w aspektach karnych w obszarach forensic, compliance i innych dla: Forever Living Products Polska sp. z o.o., Tenneco, Plaza Centers Poland sp. z o.o., Gallo Vineyards Inc., MD Poland II, Lockheed Martin, Brown-Forman Polska sp. z o.o., Stryker Polska sp. z o.o.

– obrona oskarżonych w procesach karnych gospodarczych, jak i w innych dziedzinach prawa karnego materialnego– reprezentacja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych jako zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstw, a także w toku wszczętych postępowań przygotowawczych przed organami ścigania- Policją i Prokuraturą, a następnie w postępowaniach przed Sądem, reprezentacja i doradztwo w toku postępowań odwoławczych od wyroków Sądów I instancji, jak i w postępowaniach przed Sądem Najwyższym

Pozostała Oferta Biznesowa