Oferta Biznesowa

Ochrona danych osobowych – wdrażanie przepisów RODO

pomoc prawna w zakresie dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych- RODO

doświadczenie:

opiniowanie i sporządzanie dokumentacji ochrony danych osobowych

reprezentacja w sporach z osobami dochodzącymi roszczeń w związku z naruszeniem obowiązków ochrony danych osobowych

Pozostała Oferta Biznesowa