Oferta Biznesowa

Prawo zamówień publicznych

obsługa prawna w obszarze prawa zamówień publicznych

doświadczenie:

– reprezentacja zamawiającego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, analiza prawna złożonych ofert, m.in. dla Energia Pro Gigawat sp. z o.o., Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

– obsługa prawna wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – reprezentacja zamawiającego oraz wykonawców w postępowaniach odwoławczych oraz postępowaniach sądowych

Pozostała Oferta Biznesowa