Oferta Biznesowa

Prawo umów – klauzule abuzywne

reprezentacja w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul skutkujących nieważnością umów kredytu lub pożyczek

doświadczenie:

– reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub zwrotu nadpłaconych rat kredytu,

– reprezentacja Klientów w negocjacjach ugodowych z bankami, – analiza zapisów umowy kredytu lub pożyczki pod kątem stosowania przez instytucję finansową klauzul skutkujących nieważnością umowy

Pozostała Oferta Biznesowa