Oferta Biznesowa

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracowników, reprezentacja w sprawach o mobbing, koordynacja działań komisji antymobbingowej, wdrażanie procedur wewnętrznych Spółek mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi

doświadczenie:

– reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach z pracownikami, doradztwo w zakresie skutecznego rozwiązania stosunku pracy oraz działań zabezpieczających interesy pracodawcy przed jego rozwiązaniem, – pomoc prawna w sprawach o mobbing, współpraca dotycząca działania komisji antymobbingowej, doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych ze stosunkiem pracy

Pozostała Oferta Biznesowa