Oferta Biznesowa

Arbitraż i procesy sądowe

reprezentacja stron w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

doświadczenie:

reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych ad hoc oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie spółek z grup kapitałowych o globalnym zasięgu z branży deweloperskiej, rozrywkowej i innych, w tym: Aon Polska sp. z o.o., MD Poland II sp. z o.o. (Grupa Atrium), Fantasy Park sp. z o.o. (Grupa Plaza Centers), Norblin- BTA sp. z o.o.

reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz obsługa doradcza następujących podmiotów: ADM International S.ar.l, AMZ Kutno sp. z o.o., Intersport Polska S.A., Tarczyński S.A., Google Poland sp. z o.o., Fantasy Park sp. z o.o., Profarb Polska sp. z o.o., Rolls-Royce Marine Poland sp. z o.o.

doradztwo negocjacyjne w transakcjach handlowych i ugodach: AT Kearney sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa sp. z o.o., Tarczyński S.A., Fantasy Park sp. z o.o.

Pozostała Oferta Biznesowa