Oferta Biznesowa

Prawo telekomunikacyjne

doradztwo w zakresie polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego, w tym dla wdrożenia usług przez podmioty zagraniczne na terenie RP, reprezentacja przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, reprezentacja przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych

doświadczenie:

usługi doradcze w zakresie prawa telekomunikacyjnego m.in. dla: Hewlett Packard, AT&T, Cyfra+, Google, Iridium Satellite LLC, Nokia Corporation, Trimble Navigation Ltd., Cisco Systems Inc., General Motors, Accenture, TDF, Telefonica, Gazit Globe.

reprezentacja przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sporach sądowych oraz przed Prezesem UKE, bieżącą obsługa doradcza z zakresu prawa telekomunikacyjnego, w tym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz praw i obowiązków przedsiębiorstw wynikających z przepisów prawa telekomunikacyjnego, negocjacje umów o dostęp telekomunikacyjny

Pozostała Oferta Biznesowa