Oferta Indywidualna

Prawo karne

obrona oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, analiza przysługujących Klientom praw w związku z naruszeniami prawa karnego oraz prawa wykroczeń na ich szkodę

doświadczenie:

– obrona oskarżonych w procesach karnych, reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu karnym przygotowawczym

– reprezentacja osób fizycznych jako zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstw, a także w toku wszczętych postępowań przygotowawczych przed organami ścigania- Policją i Prokuraturą, a następnie w postępowaniu karnym przed Sądami

– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżycieli prywatnych w postępowaniach sądowych

– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych występujących obok Prokuratora w postępowaniach karnych– reprezentacja w toku postępowań odwoławczych od wyroków Sądów I instancji, jak i w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Pozostała Oferta Indywidualna