Oferta Indywidualna

Prawo upadłościowe

pomoc prawna w zakresie wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości przez konsumenta, jak i przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

doświadczenie:

– opiniowanie podstaw do wystąpienia z wnioskiem, sporządzenie wniosku, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym o ogłoszenie upadłości dłużnikaPozostała Oferta Indywidualna