Oferta Indywidualna

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze – postępowania reklamacyjne i odszkodowawcze dot. „utraconego urlopu”

zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych oraz organizatorów imprez turystycznych

doświadczenie:

postępowania reklamacyjne względem przewoźników lotniczych, reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi celem dochodzenia roszczeń za tzw. opóźniony lot

– dochodzenie przed Sądami odszkodowań za tzw. „utracony urlop” w związku z nieprawidłowym wykonaniem przez organizatora imprezy turystycznej umowy świadczenia usług turystycznychPozostała Oferta Indywidualna