Oferta Indywidualna

Prawo pracy – mobbing

reprezentacja w sporach przed sądem pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dochodzenie odszkodowań od pracodawców, w tym zadośćuczynienia z tytułu mobbingu

doświadczenie:

– pomoc prawna związana z rozwiązaniem stosunku pracy oraz dochodzenie roszczeń przed Sądami związanych ze stosunkiem pracy- reprezentacja w sprawach o mobbing na etapie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu, powództwa do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie tytułem stosowania mobbingu w miejscu pracy, reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz w związku z czynnościami komisji antymobbingowejPozostała Oferta Indywidualna