Oferta Indywidualna

Prawo medyczne i odszkodowawcze

pomoc prawna dla pacjentów w związku z udzielonymi świadczeniami medycznymi, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Sądami

doświadczenie:

– reprezentacja w dochodzeniu praw pacjenta przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

– reprezentacja poszkodowanych zdarzeniami medycznymi w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych,

– reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych i skargowych związanych z naruszeniem praw pacjenta- dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, reprezentacja Klientów w postępowaniach na etapie likwidacji szkody oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed SądamiPozostała Oferta Indywidualna