Oferta Indywidualna

Prawo umów

Prawo umów – roszczenia w związku z nieważnością umów kredytu indeksowanych do waluty obcej

reprezentacja Klientów w procesach sądowych celem dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w umowach kredytu i pożyczek

doświadczenie:

– reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności umowy kredytu zawierającej klauzule niedozwolone lub zwrotu nadpłaconych rat kredytu,

– występowanie w imieniu Klientów do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKIK o wydanie istotnego poglądu w sprawie,

– reprezentacja Klientów w negocjacjach ugodowych z bankami,

– analiza zapisów umowy kredytu lub pożyczki pod kątem stosowania przez instytucję finansową klauzul abuzywnych oraz innych naruszeń praw konsumentówPozostała Oferta Indywidualna