Oferta Indywidualna

Prawo administracyjne

reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie środków zaskarżenia w toku postępowań administracyjnych

doświadczenie:

– reprezentacja Klientów w toku postępowań administracyjnych, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

– reprezentacja w postępowaniach przed organami emerytalnymi i rentowymi oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem – reprezentacja w postępowaniach dotyczących opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomościPozostała Oferta Indywidualna