Oferta Indywidualna

Prawo rodzinne i spadkowe, rozwody i opieka nad dziećmi

reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty oraz ustalenie zasad opieki nad dziećmi

doświadczenie:

– sporządzanie pozwów o rozwód, separację, podział majątku, reprezentacja w postępowaniach sądowych

– dochodzenie należności alimentacyjnych, czynności mające na celu zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych małżonka oraz dzieci stron

– negocjacje dotyczące zasad podziału majątku, treści ugody rozwodowej stron

– reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach o podział majątku, czynności zabezpieczające przed ukrywaniem majątku przez małżonka, współpraca z agencjami ochrony oraz agencjami detektywistycznymi

– dochodzenie odpowiedzialności karnej w sprawach o znęcanie

reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych związanych z dziedziczeniem

doświadczenie:

– reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, doradztwo w zakresie treści testamentów, dochodzenie roszczeń tytułem zachowku oraz innych związanych ze spadkobraniem

Pozostała Oferta Indywidualna