Oferta Indywidualna

Procesy sądowe, arbitraż i mediacje

reprezentacja stron w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, reprezentacja Klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych

doświadczenie: jako adwokat Justyna Michalak-Królicka reprezentuje Klientów występujących indywidualnie przed sądami w charakterze strony powodowej lub pozwanej, jako ich pełnomocnik procesowy. Reprezentacja obejmuje kierowanie w imieniu Klienta pism procesowych, udział w rozprawach, składanie środków zaskarżenia od zapadłych orzeczeń. Obsługa prawna dotyczy postępowań we wszystkich instancjach, w tym reprezentację przed Sądem Najwyższym.

W zakresie świadczonych usług znajdują się porady prawne w interesującym Klienta obszarze oraz doradztwo w toku mediacji.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach arbitrażowych ad hoc oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.Pozostała Oferta Indywidualna