Oferta Indywidualna

Prawo energetyczne i telekomunikacyjne

reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz służebnością przesyłu, doradztwo w zakresie przysługujących odbiorcom usług uprawnień wynikających z uregulowań prawa telekomunikacyjnego i energetycznego,

doświadczenie:

– reprezentacja Klientów w procesach sądowych związanych z posadowieniem  infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej na nieruchomościach osób fizycznych, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych dotyczących służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania przez przedsiębiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne z nieruchomości osób trzecichPozostała Oferta Indywidualna