Aktualności

Zdobywane z każdym dniem doświadczenie procesowe JMK Kancelarii Adwokackiej pozwala na bieżące informowanie za pośrednictwem naszej strony www o ciekawych orzeczeniach  zapadłych w sprawach naszych Klientów, jak i kontrowersyjnymi stanowiskami Sądów, z którymi zetknęliśmy się w codziennej praktyce.

Aktualności
pl

Z orzeczeń sądowych w sprawach Kancelarii

powrót do listy

W toku obsługi naszych Klientów oraz podczas bieżących czynności procesowych napotykamy ciekawe, jak i kontrowersyjne orzeczenia Sądów lub organów administracji, które warto skomentować. Zachęcamy do zapoznania się z tezami orzeczeń i decyzji, które kształtują prawną rzeczywistość funkcjonowania Klientów JMK Kancelarii Adwokackiej.


pdf Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej... 

 

 pdf Kiedy faktura jest wystawiona w sposób nierzetelny…

 

 pdf Odszkodowanie za opóźniony lot 

 

 pdf Niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia przelewu przez bank