pl

Prawo lotnicze - postępowania reklamacyjne i odszkodowawcze

  • zbiorowe oraz indywidualne dochodzenie odszkodowań od przewoźników lotniczych

 

  • postępowania reklamacyjne względem przewoźników, reprezentacja klientów w postępowaniach przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi