pl

Aplikanci i Adwokaci wyszkoleni w JMK Kancelarii Adwokackiej, aktualny Zespół Kancelarii

Adwokat Justyna Michalak-Królicka jako członek Adwokatury Polskiej wpisana jest listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu z dniem 20 października 2005 r. pod nr 864. W toku ponad dziewięcioletniego doświadczenia w zawodzie adwokata Justyna Michalak-Królicka objęła patronatem pięć aplikantek adwokackich: Joannę Szumiło, Karolinę Warzęchowską, Ewelinę Kusak, Katarzynę Michalak-Oleszczuk oraz Agatę Szrek.

 

Aplikanci adwokaccy oprócz szkolenia teoretycznego prowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką odbywają praktykę w Kancelariach Adwokackich, celem zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego pod nadzorem patrona. 

Obecnie Adwokat Justyna Michalak-Królicka obejmuje patronatem trzech aplikantów w toku szkolenia aplikacyjnego, tj. Tomasza Marczka, Pawła Kikołę i Barbarę Salij-Hofman.

Katarzyna Michalak-Oleszczuk oraz Agata Szrek po złożeniu egzaminów adwokackich z bardzo dobrymi wynikami w drugiej połowie roku 2013 dołączyły do grona adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Obecnie stały Zespół Kancelarii stanowią aplikantka adwokacka Barbara Salij- Hofman, aplikant adwokacki Paweł Kikoła, aplikant adwokacki Tomasz Marczek, prawnik Aleksandra Rogala, prawnik Anna Szpakowska, prawnik Mateusz Adamczyk. Ponadto z Kancelarią współpracuje Piotr Teklak, student prawa Uniwersystetu Wrocławskiego. 

Aplikanci adwokaccy oprócz szkolenia teoretycznego prowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką odbywają praktykę w Kancelariach Adwokackich, celem zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego pod nadzorem patrona.

Adwokat Katarzyna Michalak-Oleszczuk

Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Warszawie rozpoczęła w styczniu 2010 r. tuż po ukończeniu studiów prawniczych i obronie pracy magisterskiej. Stypendystka  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem, z uwagi na jedną z najwyższych not na Uczelni. Pracę magisterską z zakresu stosowania Prawa pracy obroniła z oceną końcową bardzo dobrą. W roku 2013 złożyła egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym.

Obecnie specjalizuje się w prawie pracy wykonując zawód adwokata w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.    

Aplikantka adwokacka Barbara Salij-Hofman

W styczniu 2014 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada doświadczenie jako prawnik spraw rodzinnych, obecnie obsługuje Klientów Kancelarii w zakresie postępowań sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych.

Aplikant adwokacki Paweł Kikoła

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W styczniu 2013 r. rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe nabywał jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Żarach w Wydziale II Karnym oraz w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście Wydziale V Karnym. Specjalizuje się z zakresie prawa karnego, karnego skarbowego i wykroczeń.

Aplikant Adwokacki Tomasz Marczek

Rozpoczął aplikację adwokacką w styczniu 2014 roku. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biegle posługuje się językiem niemieckim, co pozwoliło mu na uzyskanie tytułu Master of Law na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i skarbowego.

Prawnik Aleksandra Rogala

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 roku współpracuje z JMK Kancelarią Adwokacką. Interesuje się prawem gospodarczym oraz prawem rodzinnym. W przyszłości planuje rozpocząć aplikację adwokacką.

Prawnik Anna Szpakowska

Studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 roku współpracuje z JMK Kancelarią Adwokacką. Zamierza specjalizować się w prawie karnym, gospodarczym i rodzinnym. Przygotowuje się do złożenia egzaminu na aplikację adwokacką.

Prawnik Piotr Teklak

Student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także w ramach Tulane Summer Law School na Universite Paris Dauphine kurs z europejskiego prawa konkurencji oraz kurs prawa kosmicznego w Genewie. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim. Interesuje się prawem kontraktów, arbitrażem oraz regulacjami sektorowymi. Planuje ukończyć studia LL.M. w zakresie prawa kontraktów międzynarodowych.