pl

Pro bono

JMK Kancelaria Adwokacka w określonych indywidualnie sprawach świadczy usługi prawne również nieodpłatnie, celem zabezpieczenia interesów osób lub instytucji potrzebujących ochrony prawnej, a nie mogących pozwolić sobie na wybór pełnomocnika za wynagrodzeniem.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie angażuje się w projekty prospołeczne związane z działalnością charytatywną Rotary Club Wrocław http://www.wroclaw.rotary.org.pl. Przedmiotem działalności Klubu jest podejmowanie działań na rzecz dolnośląskiej społeczności, obejmujących takie płaszczyzny jak akcje charytatywne, wspieranie kultury, nauki i gospodarki.